ПАМЯТКА Як діяти під час проведення обшуку

 1. Потребувати для ознайомлення ухвалу слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, з дозволом на проведення ОБШУКУ.
 2. Одночасно: —  викликати адвоката(захисника). Слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов’язані допустити на місце його проведення адвоката(захисника), повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу;

 — зясувати з адвокатом час його прибуття і домовитись з особами, уповноваженими на проведення обшуку, про початок проведення обшуку тільки у присутності адвоката;

 • перевірити чи містить Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи наступні відомості  про:

1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали;

2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук;

3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала;

4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку;

5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук;

7) прізвище ім’я по батькові особу(осіб) яким слідчий суддя дозволив  проводити обшук.

 1. В випадку відсутності адвоката, за можливості виконати наступні дії:
 • якщо обшук намагаються провести після 22 годин, або якщо Ухвала не містить необхідної інформації(ст. 235 КПК УкраЇни), заявити про порушення проведення слідчих дій і вимагати їх припинення, в випадку відмови, викликати поліцію( номер телефону 102),  повідомивши, що невстановлені особи, або сумнівні особи намагаються здійснити злочин( грабіж), важливо, що Ваш дзвінок буде зафіксований;

— якщо особи наполягатимуть проводити обшук, за можливості  заявити про залучення своїх двох понятих осіб(сторонніх осіб), які  будуть присутні під час проведення обшуку і слідкувати за діями які, будуть   відбуватись;

 • довести до понятих зміст ухвали суду про проведення обшуку, роз’яснити їм, щоб вони уважно слідкували за процесом проведення обшуку;
 • звернути увагу на осіб, які прийшли здійснювати обшук, що вони тримають в руках(пакети, рюкзаки, валізи та ін.) ДОПУСКАЄТЬСЯ щоб  особи, які будуть здійснювати обшук, мали при собі не більш як папку, діловий портфель для зберігання паперів(документів), судовий експерт(кримінальний чемодан), в якому зберігається відповідне обладнання для проведення обшуку, відеокамеру для фіксування слідчої дії.

ЯКЩО особи, які прийшли здійснювати обшук, залучені ними поняті, тримають в руках різного роду пакет, сумку, рюкзак, валізу,  в яких можливо переносити різного роду предмети, речі, які не бажано, щоб були підкинуті в приміщення яке обшукується, НЕГАЙНО на цей факт відреагувати, вимагати огляду та ЗАБОРОНИТИ їх заносити до приміщення.

В пакетах(сумках, валізах) можливо як занести в ваше

приміщення небажані для вас предмети, речі, так і

винести(викрасти) ваші речі.

ЯКЩО будь-яка особа, яка здійснює обшук, під час обшуку або до  початку обшуку одягла рукавички(гумові, шкіряні), цей ФАКТ  свідчить про те, що та особа може підкинути під час проведення   обшуку необхідний для них предмет, який не бажаний для вас і   який вони намагаються у вас відшукати та вилучити.

 • потребувати від осіб, які будуть проводити обшук, щоб процедура огляду приміщень здійснювалась поступово, від одного приміщення до іншого. Спочатку оглядається одне приміщення, в якому під час його огляду знаходяться всі присутні, потім інше  за встановленим порядком. ПРИПИНЯТИ(НЕ ДОПУСКАТИ) дії осіб, які здійснюють обшук, які намагаються одночасно проводити обшук в різних приміщеннях, кабінетах;
 • слідкувати як самим так і попросити понятих, ЗА ОСОБАМИ, які будуть проводити обшук не підкидували сторонніх предметів(будь-яких) в місця проведення обшуку;
 • під час проведення обшуку, якщо ВИ не впевненні в своїх діях уникати, не надавати будь-яких пояснень, чи то усних(ведеться відеозапис) чи письмових особам(поліція, СБУ, прокуратура ін.);

Примітка: — краще надати пояснення після консультації   адвокатом.

 • якщо до початку, під час проведення обшуку, порушуються ваші права, процедура проведення обшуку, НЕГАЙНО про це прилюдно заявляти(їде відеозапис) і обов’язково  про всі порушення записати в ПРОТОКОЛІ  проведення обшуку, після закінчення проведення обшуку, АБО зробити запис в наступній редакції:

« В мене є зауваження відносно проведення обшуку. Перелік зауважень буде наданий на окремому аркуші на протязі трьох діб».  Вказуйте той час, за який Ви зможете надати зауваження. Не обов’язково три доби.

Якщо Ви не впевнені в результатах проведення обшуку, краще не вимагати проводити обшук відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу( чим більше буде здійснено процесуальних помилок, тим легше буде в майбутньому довести необхідну вам позицію).  Мовчати. Пояснень, усних, письмових не надавати, в Протоколі проведення обшуку обовязково записати наступне речення:

« В мене є зауваження відносно проведення обшуку.

Перелік    зауважень буде наданий на окремому аркуші».

Стаття 236 Кримінально-процесуального кодексу України, зобов’язує  проводити обшук в такому порядку:

1.Обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен  

            відбуватися в час , коли заподіюється найменша шкода звичайним заняттям      

            особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що

виконання такої умови може істотно зашкодити меті обшуку.

Примітка: — відповідно до частини 4, статті 223 Кримінально-процесуального

кодексу України : —   Проведення слідчих (розшукових) дій у нічний час (з              22 до 6 години) не допускається, за винятком невідкладних випадків,                                          коли затримка в їх проведенні може призвести до втрати слідів                                                     кримінального правопорушення чи втечі підозрюваного.

 2. Перед початком виконання ухвали слідчого судді на проведення обшуку,   особі, яка володіє житлом    чи іншим володінням, а за її відсутності — іншій   присутній особі повинна бути  пред’явлена ухвала і надана її копія.

3.Слідчий, прокурор має право заборонити будь-якій особі залишити місце обшуку до його         закінчення та вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню обшуку. Невиконання цих вимог  тягне за собою передбачену законом відповідальність.

4.Слідчий, прокурор не має права заборонити учасникам обшуку користуватися правовою допомогою адвоката або представника. Слідчий, прокурор зобов’язаний допустити такого адвоката або представника до обшуку на будь-якому етапі його проведення.

5.Слідчий, прокурор має право заборонити будь-якій особі залишити місце обшуку до його закінчення та вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню обшуку. Невиконання цих вимог тягне за собою передбачену законом відповідальність.

6.Слідчий, прокурор під час проведення обшуку має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити або обшук здійснюється за відсутності осіб, зазначених у частині третій цієї статті.

7.При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

8.Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

 1. Обшук особи здійснюється особами тієї самої статі у присутності адвоката, представника на вимогу такої особи. Неявка адвоката, представника для участі у проведенні обшуку особи  протягом трьох годин не перешкоджає проведенню обшуку. Хід і результати особистого   обшуку підлягають обов’язковій фіксації у відповідному протоколі.
 1. У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копія ухвали повинна бути залишена на видному місці у житлі чи іншому володінні особи. При цьому слідчий, прокурор зобов’язаний забезпечити схоронність майна, що знаходиться у житлі чи іншому володінні особи, та неможливість доступу до нього сторонніх осіб.
 1. Особи, у присутності яких здійснюється обшук, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу обшуку.
 1. Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності — повнолітньому членові її сім’ї або його представникові.
 1. При проведенні обшуку на підприємстві, в установі або організації другий примірник протоколу вручається керівнику або представникові підприємства, установи або організації.
 1. Обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді в обов’язковому порядку фіксується за допомогою аудіо- та відеозапису.

ПРИМІТКА( ВАЖЛИВО)

Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

                        Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об’єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов’язаний з подоланням системи логічного захисту.

                        У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід’ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час затримання або обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх здійснення зобов’язана скласти відповідний протокол, копія якого надається особі, у якої вилучено майно, або її представнику.

Після тимчасового вилучення майна уповноважена службова особа зобов’язана забезпечити схоронність такого майна в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

Адвокат Анатолій Фесенко

 конт.тел. (050)5930812

(097)8166900

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

12 − 1 =

Заказать звонок