Адвокати офісу спеціалізуються в наступних галузях права:

Кримінальне право — захист свідка, особи у якої тимчасово вилучене майно, підозрюваного, обвинуваченого, представництво потерпілого в кримінальному провадженні, в правоохоронних органах, судах, з підготовкою необхідних процесуальних документів.

Цивільне право — представництво фізичних, юридичних осіб в судах загальної юрисдикції з підготовкою відповідних позовів, заяв, клопотань, скарг з питань які регулюються Цивільним кодексом України; — розробка проектів договорів з цивільно- правових відносин.

Сімейне право — представництво фізичних, юридичних осіб в судах загальної юрисдикції з питань пов’язаних з укладанням та розірванням шлюбу; — прав та обов’язків батьків та дітей; — усиновлення, опікунство, та прав і обов’язків інших членів сім’ї.

Господарське право — представництво юридичних осіб, суб’єктів підприємницької діяльності в спеціалізованих господарських судах з питань врегулювання спорів пов’язаних з господарською діяльністю; — корпоративних спорів; -розробка та підготовка статутів, господарських договорівдля юридичних осіб з подальшою їх реєстрацією.

Адміністративне право — представництво фізичних, юридичних осіб в судах загальної юрисдикції по справам про адміністративне правопорушення; — в спеціалізованих адміністративних судах, юрисдикція якихпоширюється публічно-правові спори між зфізичними чи юридичними особами із суб’єктом владних повноважень(органи державної влади) щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності та ін.

Земельне право — представництво фізичних, юридичних осіб в судах, органах
державної влади по справам що стосуються земельних питань.

Міграційне право — представництво інтересів іноземців та осіб без громадянства в Україні з отримання дозволу на проживання, працевлаштування, та інших питань, які виникають під час знаходження на території України.

Міжнародне право — представництво інтересів фізичних та юридичних осіб з питань, які виникають на території держави Україна та Турецької республіки.