Адвокати офісу спеціалізуються в наступних галузях права:

Кримінальне право(судовий процес) — захист свідка, особи у якої тимчасово вилучене майно, підозрюваного, обвинуваченого, представництво потерпілого в кримінальному провадженні, в правоохоронних органах, судах, з підготовкою необхідних процесуальних документів.

Цивільне право(судовий процес) — представництво фізичних, юридичних осіб в судах загальної юрисдикції з питань, які регулюються Цивільним кодексом України. Розробка(супровід) відповідних цивільно-правових угод та ін. правочинів.   

Сімейне право  — представництво фізичних  осіб в судах загальної юрисдикції з питань пов’язаних з укладанням та розірванням шлюбу; — прав та обов’язків батьків та дітей; — усиновлення, опікунство, розподіл майна подружжя, стягнення аліментів  та по ін.питанням, які регулюються сімейним кодексом України.

Господарське право(судовий процес) — представництво юридичних осіб, суб’єктів підприємницької діяльності в спеціалізованих господарських судах з питань врегулювання спорів пов’язаних з господарською діяльністю; — корпоративних спорів; -розробка та підготовка статутів, господарських договорівдля юридичних осіб з подальшою їх реєстрацією.

Адміністративне право(судовий процес) — представництво фізичних, юридичних осіб в судах загальної юрисдикції по справам про адміністративне правопорушення; — в спеціалізованих адміністративних судах, юрисдикція яких поширюється публічно-правові спори між з фізичними чи юридичними особами із суб’єктом владних повноважень(органи державної влади) щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності та ін.

Корпоративне праворозробка статутів(угод), реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності, представництво ФОП, СПД в судах. 

Земельне право — представництво фізичних, юридичних осіб в судах, органах

державної влади по справам що стосуються земельних питань.

Міграційне право — представництво інтересів іноземців та осіб без громадянства в Україні з отримання дозволу на проживання, працевлаштування, та інших питань, які виникають під час знаходження на території України.

Міжнародне право — представництво інтересів фізичних та юридичних осіб з питань, які виникають на території держави Україна та Турецької республіки.