ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ. Трудовий договір чи цивільно-правова угода. Як уникнути штрафу від ДЕРЖПРАЦІ.

Де які підприємці, інші суб’єкти  господарської діяльності  з метою якомога менше брати на себе відповідальність  за найманого працівника, в майбутньому  без проблем звільняти його, підписують з ним цивільно-правову угоду(договір підряду  або на виконання послуг). Інші взагалі неофіційно використовують працю найманого працівника. Потім, в останній момент під час перевірки Державною службою з питань праці(Держпраці),  складають   цивільно-правову угоду.

Якщо виникає  конфлікт між роботодавцем і робітником, або вирішується питання застосування штрафу у розмірі — 111 тис. 690 грн.,  цивільно-правові договори  ретельно вивчаються Судом . Якщо цивільно-правовий договір(підряду на виконання послуг)  недбало складені, суд визнає такі відносини, як трудові з відповідними наслідками для роботодавця.

Для складання «правильної» угоди необхідно знати відмінності трудового договору від цивільно-правового.

Згідно зі статтею 24 КЗпП України ї чинній редакції,  трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі. Укладення трудового договору оформляється наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу про зарахування працівника на роботу. Трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказ чи розпорядження не були видані, але працівника фактично було допущено до роботи.

Стаття 626 Цивільного Кодексу  України визначає загальне поняття цивільно-правового договору. Відповідно, договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов’язків. Виконавець робіт, на відміну від найманого працівника, не підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку. Наказ (розпорядження) про прийом на роботу не видається.

Сторони цивільно-правової угоди укладають договір в письмовій формі згідно з вимогами статті 208 Цивільного Кодексу  України. Такі угоди застосовуються для виконання конкретної роботи, що спрямована на одержання результатів праці, і у разі досягнення зазначеної мети вважаються виконаними і дія їх припиняється

Відповідно до статті 837 Цивільного Кодексу  України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов’язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов’язується прийняти та оплатити виконану роботу. Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові.

У договорі підряду визначається ціна роботи або способи її визначення (частина 1 статті 843 ЦК України).

Основною ознакою, що відрізняє підрядні відносини від трудових, є те, що трудовим законодавством регулюється процес організації трудової діяльності.

За цивільно-правовим договором процес організації трудової діяльності залишається за його межами, метою договору є отримання певного матеріального результату.

Підрядник, який працює згідно з цивільно-правовим договором, на відміну від працівника, який виконує роботу відповідно до трудового договору, не підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку, він сам організовує свою роботу і виконує її на власний ризик.

Трудовий договір це угода щодо здійснення і забезпечення трудової функції. За трудовим договором працівник зобов’язаний виконувати не якусь індивідуально-визначену роботу, а роботу з визначеної однієї або кількох професій, спеціальностей, посади відповідної кваліфікації, виконувати визначену трудову функцію в діяльності підприємства. Після закінчення виконання визначеного завдання, трудова діяльність не припиняється.

Предметом трудового договору є власне праця працівника в процесі виробництва, тоді як предметом договору цивільно-правового характеру є виконання його стороною певного визначеного обсягу робіт.

З цього питання вже склалась відповідна судова практика Верховного Суду.

Рекомендуємо ретельно відноситись до процедури оформлення працівників і юридично правильно складати відповідні цивільно-правові угоди.

Ми маємо значний судовий досвіт з розгляду таких питань і в разі необхідності надаємо  відповідну юридичну допомогу.

Адвокат

Анатолій Фесенко

 

 

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

восемнадцать − три =

Заказать звонок